علی زهرودی در جلسه شورای ضد سرقت گفت:
مدیرانی که تجهیزات اداری ایشان سرقت شود ، به تخلفات اداری معرفی خواهند شد. مدیران موظفند تدابیر و اقدامات ویژه ضد سرقت را قبل از وقوع سرقت بعمل آورند.
در جلسه شورای ضد سرقت شهرستان انار ، زهرودی فرماندار با اشاره به تعداد کشفیات سرقت در شهرستان توسط نیروی انتظامی و همچنین همکاری نیروهای بسیج و سپاه در قالب طرح رضویون ، گفت: نیروهای انتظامی علی رغم کمبود امکانات ، خدمات ارزنده ای در جهت پیشگیری و مبارزه با سرقت انجام داده اند که جای تقدیر و تشکر دارد.
وی در ادامه تاکید کرد کلیه مدیران باید حافظ منابع اداری خود باشند و مدیرانی که تجهیزات اداری ایشان سرقت شود ، به تخلفات اداری معرفی خواهند شد. مدیران موظفند تدابیر و اقدامات ویژه ضد سرقت را قبل از وقوع سرقت بعمل آورند.
سرهنگ خلیلی نژاد فرمانده انتظامی شهرستان نیز در این جلسه از کشف 194 مورد سرقت و دستگیری 140 نفر سارق در سال 99 خبر داد و گفت : در سال جاری 11 درصد کاهش وقوع سرقت و 6 درصد افزایش کشفیات سرقت و افزایش 9 درصدی دستیگری سارقین را داشته ایم.