در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر شهرستان انار ، زهرودی فرماندار با اشاره به وجود مواد مخدر جدید در کنار مواد مخدر سنتی ، خواستار آگاهی بخشی دستگاههای متولی و والدین جهت جلوگیری از تمایل جوانان به مواد مخدر شد. وی همچنین با اشاره به احتمال کشت برخی گیاهان مخدر مثل خشخاش و شاهدانه ، خواستار نظارت بیشتر در جهت جلوگیری از این اقدام شد.
زهرودی در ادامه گفت یکی از روش هایی که می تواند در زمینه مبارزه با مواد مخدر موثر باشد جمع آوری خرده فروشان از سطح شهرستان است که بایستی با همکاری و تعامل شهروندان در این زمینه اقدام نمود.
خلیلی نژاد فرمانده انتظامی شهرستان نیز در این جلسه از دستگیری 85 نفر از معتادین و معرفی به کمپ اعتیاد و اعزام 55 نفر به کمپ اجباری در 10 ماهه امسال خبر داد.
وی افزود در سال گذشته 69 نفر و در سال جاری تعداد 124 نفر خرده فروش دستگیر شده اند.
فرمانده انتظامی شهرستان تاکید کرد ، سامانه تلفنی 128 بصورت شبانه روزی پاسخگوی گزارشات مردمی در خصوص فروش مواد مخدر و خرده فروشان در دسترس شهروندان میباشد.
سرهنگ خلیلی نژاد در ادامه افزود ؛ متاسفانه فروش مواد مخدر وارد فضای مجازی شده است که پلیس فتای شهرستان در زمینه مبارزه با مواد مخدر در فضای مجازی فعالیت خود را بصورت جدی آغاز نموده است.