بازدید کریمدادی معاون مدیر کل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استان به اتفاق علیزاده معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار انار و اعضای کمیته فنی ترافیک شهرستان از نقاط حادثه خیز ترافیکی انار و امین‌شهر _ در این بازدید نقاط تصویب شده در طرح جامع کاهش تصادفات و میزان پیشرفت طرح مد نظر قرار گرفت. در این بازدید همچنین از مرکز معاینه فنی خودروهای سبک انار بازدید بعمل آمد.