تا تعیین تکلیف برگزاری انتخابات اتاق اصناف شهرستان انار ، آقای عبدالرضایی (نایب الرییس اتاق اصناف) عهده دار امورات شد.

در جلسه صبح امروز کمیسیون نظارت شهرستان انار به ریاست علی زهرودی ، با توجه به استعفای مجید محی الدینی از ریاست اتاق اصناف مقرر شد تا تعیین تکلیف برگزاری انتخابات اتاق اصناف ، آقای عبدالرضایی (نایب الرییس اتاق اصناف) عهده دار امورات باشند.

همچنین در این جلسه مقرر شد با توجه به طرح مستقل شدن اتحادیه فرش دستباف ، طی جلسه ای جداگانه موضوع بررسی و در صورت توافق به کمیسیون نظارت شهرستان اعلام گردد.