طی دیدار امروز عاقلی مدیر کل استاندارد استان با زهرودی فرماندار انار ، مسائل مربوط به کیفیت و استاندارد واحد‌های تولیدی و صنعتی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در ادامه ایشان از کارخانه های تولیدی لوله ، شیشه ، لوله پلی اتیلن در شهرک صنعتی ، دستمال کاغذی گلشن و طرح اجرا شده آبیاری زیر سطحی در حجت آباد بمنظور کنترل کیفیت و استاندارد بازدید نمودند.