در جلسه ستاد گرامیداشت مکتب حاج قاسمی سلیمانی صبح امروز شنبه ۲۲ شهریور مطرح شد:
_ میدان امین‌شهر به جمشید آباد بنام قاسم سلیمانی نامگذاری و تندیس ایشان در این میدان نصب میگردد .
_ شب شعر و خاطره ، فراخوان آثار هنری ، در بازه زمانی ۸ تا ۱۸ دیماه در وصف قاسم سلیمانی برگزار میگردد.
_ مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی عصر روز ۱۸ دیماه در صحن امام علی (ع) امامزاده محمد صالح برگزار میگردد.
_ بلوار شهید قاسم سلیمانی در دهه گرامیداشت مکتب قاسم سلیمانی (۱۰ تا ۱۸ دیماه) در شهر انار در محل ورودی از سمت یزد افتتاح خواهد گردید.
_  برنامه ریزی جهت برگزاری جشنواره مدهامتان در این دهه در حال پیگیری است.