فرماندار انار به اتفاق معاون عمرانی و مدیر جهاد کشاورزی از مجموعه تولیدی_کشاورزی آقای ارجمندی در اسدآباد مهدوی بازدید نمود.
این مجموعه شامل پرورش ماهی ، آرتمیا ، تولید قارچ و گلخانه ای می‌باشد.