صبح امروز 18 شهریور ماه محمدرضا کدخدا زاده معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور به اتفاق زهرودی فرماندار ، محمدی مدیرکل مدیر کل ساخت و توسعه راه های جنوب کشور و انجم شعاع مدیر ساخت و توسعه راههای استان از تقاطع غیرهمسطح واقع در کمربندی بازدید نمودند.
در این بازدید زهرودی فرماندار با اشاره به طول انجامیدن طرح و با توجه به ضرورت آن و مطالبات مردمی جهت راه اندازی طرح ، خواستار مساعدت وزارت راه و شهرسازی در جهت تسریع در اتمام این تقاطع شد.
کدخدازاده نیز از شرکت پیمانکار خواست تا این طرح را حداکثر تاپایان آذرماه تکمیل آماده تحویل نماید.