صبح امروز دوشنبه ۱۷ شهریور ماه صادقی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان با زهرودی فرماندار انار دیدار و گفتگو نمود.
در این دیدار که بخشدار مرکزی نیز حضور داشت ،مسائل و مشکلات روستاها ، دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.