در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان انار فرماندار انار از پیگیری 15 طرح در حوزه صنعت ، خدمات . کشاورزی خبر داد. زهرودی در ادامه خواستار پیگیری ادارات جهت تحقق 100 درصدی طرح ها شد.
در این جلسه دستگاههای متولی به ارائه گزارشی از پیشرفت طرح های اقتصاد مقاومتی  پرداختند.