زهرودی فرماندار انار به اتفاق موسی رییس شبکه بهداشت شهرستان ، صبح امروز یکشنبه 16 شهریور ماه بمنظور کنترل رعایت موارد بهداشتی در مدارس توسط دانش آموزان و معلمان و تبریک سال تحصیلی جدید ، بصورت سر زده از مدارس ؛ دخترانه متوسطه مرحوم اسماعیلی ، دبستان دخترانه شهید گنجی و دبیرستان پسرانه شهیدان قدیری و انارکی بازدید نمودند. فرماندار در این بازدید ضمن ابراز رضایت از رعایت موارد بهداشتی مربوط به بازگشایی مدارس ، مواردی را جهت تقویت پروتکل های بهداشتی پیشنهاد و متذکر شدند.