در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان انار به ریاست علی زهرودی فرماندار مطرح گردید:
_ تقسیم کار دستگاههای عضو ستاد ساماندهی ویژه برنامه های هفته ازدواج صورت گرفته و با استفاده از ظرفیت خیرین در این جهت اقدام صورت گیرد.
_ تمامی رسانه های مکتوب و مجازی در جهت تولید محتوا در موضوع ازدواج و تحکیم خانواده همکاری لازم را با ستاد بعمل آورند.
_ کلاس ها و کارگاه های آموزشی مجازی ، جهت ترویج فرهنگ ازدواج بهنگام آگاهانه ، آسان و پایدار برگزار گردد.
_ مشارکت در تامین جهیزیه نیازمندان با توجه به عنوان پویش ازدواج جوانان با همراهی خیرین صورت گیرد.