فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی بر عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت باد.

علی زهرودی
فرماندار انار