_ از سال ۹۸ تاکنون ۱۵۴ طرح به ارزش ۶ میلیارد تومان و با ۱۸۴ نفر اشتغالزایی از محل اشتغال روستایی اجرا گردیده است.

_ در حوزه اشتغال فراگیر ، ۹ طرح به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان و ۹ نفر اشتغالزایی اجرا گردیده است.

_ از محل تسهیلات کرونا برای مشاغلی که بر اثر کرونا متضرر شده اند ، ۵۰ فقره وام به ارزش ۹۱۴ میلیون تومان پرداخت گردیده است.

لازم بذکر است از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ ، تسهیلات در قالب فراگیر با بهره ۱۸ درصد و روستایی با بهره ۶ درصد پرداخت خواهد گردید. همچنین ۱۰ درصد تسهیلات به مشاغل خانگی روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد گردید.در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان انار صبح امروز ۳ شهریور در فرمانداری انار مطرح شد:

_ از سال ۹۸ تاکنون ۱۵۴ طرح به ارزش ۶ میلیارد تومان و با ۱۸۴ نفر اشتغالزایی از محل اشتغال روستایی اجرا گردیده است.

_ در حوزه اشتغال فراگیر ، ۹ طرح به مبلغ ۲۴۰ میلیون تومان و ۹ نفر اشتغالزایی اجرا گردیده است.

_ از محل تسهیلات کرونا برای مشاغلی که بر اثر کرونا متضرر شده اند ، ۵۰ فقره وام به ارزش ۹۱۴ میلیون تومان پرداخت گردیده است.

لازم بذکر است از محل تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۹ ، تسهیلات در قالب فراگیر با بهره ۱۸ درصد و روستایی با بهره ۶ درصد پرداخت خواهد گردید. همچنین ۱۰ درصد تسهیلات به مشاغل خانگی روستایی تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت خواهد گردید.