علی زهرودی فرماندار انار از حمام تاریخی روستای محمد آباد ساقی بازدید نمود. این حمام از محل تسهیلات گردشگری در حال بازسازی می‌باشد.