_ هماهنگی لازم جهت تامین سوخت خشک کن های پسته با شرکت نفت بعمل آید.
_ هماهنگی و همکاری لازم با کشاورزان توسط اداره هواشناسی جهت اعلام پیش بینی هوا بمنظور پیشگیری از هرگونه خسارت احتمالی بعمل آید.
_ ادارات آب شهری و روستایی و برق نهایت همکاری جهت کاهش قطعی آب و برق را با کشاورزان بعمل آورده و در صورت هر گونه قطعی ، از پیش به کشاورزان اطلاع دهند.
_ اداره تعاون و کار نسبت به تعیین دستمزد کارگران فصل پسته اقدام نماید.
_ از دیگر مباحث این جلسه ، بحث و بررسی مسایل امنیتی و انتظامی ویژه فصل برداشت پسته بود.