فرماندار انار طی پیامی از حاج محمد صادقی خیر حوزه سلامت بجهت تقبل هزینه ساخت بخش مراقب های ویژه بیمارستان ولیعصر (عج) انار تقدیر کرد.
متن پیام ایشان بشرح ذیل است:

 خیر نیکوکار جناب آقای حاج محمد صادقی بشرآبادی

درودی خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر مهر هستید و از تبار باران، فروغ مهرتان روشنی بخش حریم مهرورزی و ریزش ابر کرامتتان رویش زندگی است.
شما یار دیار امروزید و یادگار ماندگار فردا.

اقدام پسندیده شما در تقبل ساخت بخش مراقبت های ویژه (CCU) و (ICU) بیمارستان ولیعصر (عج) انار و همچنین تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی آن ، ستودنی و قال تحسین است که تاثیرات دنیایی آن در نجات جان انسان هاست و قطعا باقیات و صالحاتی برای شما و فرزند مرحومتان حاج اکبر صادقی که خود از خیرین نیکوکار این شهرستان بود ، بجا خواهد ماند.

اینجانب ضمن تقدیر و تشکر از این اقدام خداپسندانه ، توفیق روز افزاون برای شما و آمرزش فرزند مرحومتان را از خداوند متعال مسئلت دارم.

علی زهرودی
فرماندار شهرستان انار