صبح امروز 27 مردادماه علی زهرودی با اشاره به مصوبات شورای امنیت کشور و به تبع مصوبات شورای تامین ، بر اهمیت نصب دوربین های پایش تصویری و پلاک خوان بمنظور افزایش ضریب امنیتی در سطح شهرستان اشاره کرد و افزود متاسفانه هنوز در بسیاری موارد اقدام خاصی از سمت دهیاران و شهرداران صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد شهرداران و دهیارن موظفند در این امر تسریع نموده تا بتوان در کاهش جرائم و سرقت ها گامی مثبت برداریم.
فرماندار همچنین خواستار مجهز شدن کلیه انبارهای پسته به دوربین پایش تصویری و اتصال آن به سیستم مها شد.