پیرو برگزاری کمیته سلامت روان در فرمانداری انار ، جلسه ای با حضور مشاورین و روانشناسان شهرستان در فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه فرماندار با اشاره به افزایش آمار خودکشی در شهرستان در ماههای ابتدایی سال ، گفت: بایستی فرهنگ سازی لازم جهت پیشگیری از قهرمان سازی در امر خودکشی بخصوص در فضای مجازی صورت گیرد. وی تاکید کرد : در دین اسلام و سایر ادیان و مذاهب ،  خودکشی مورد مذمت قرار گرفته و بایستی از طریق تریبون های مختلف بازگو گردد.

زهرودی افزود بایستی افرادی که دارای سوابق پریشانی و افسردگی میباشند شناسایی گردیده و از طریق مشاوره جهت کاهش پریشانی و افسرگی ایشان اقدام گردد.

در این جلسه مقرر گردید ؛ جلسه کمیته تخصصی بهبود سلامت روان با دستور کار شناسایی علل خودکشی تشکیل گردد و همچنین زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز برای برگزاری و سمینار فرزندپروری و آموزش مهارتهای زندگی فراهم شود.