تمثال شهدار در بلوار جمهوری اسلامی نصب میگردد.
از فضای مجازی جهت ترویج فرهنگ شهادت و ایثارگری بهره گرفته شود.
در جهت آشنایی نسل جوان با فرهنگ دفاع مقدس از طریق روایتگری و فضای مجازی برنامه ریزی گردد.
مسابقاتی تحت عنوان آیا میدانید بمنظور آشنایی نوجوانان و جوانان با فرهنگ ایثار و شهادت و دفاع مقدس برگزار میگردد.
مسابقات کتابخوانی و قصه گویی ویژه این ایام برگزار میگردد.
شش جلد وصیت نامه شهدا تا این لحظه به چاپ رسیده است.