طی سفر یکروزه زهرودی فرماندار انار به اتفاق مهران مدیر جهاد کشاورزی ، برهانی بخشدار ، هادوی رییس منابع طبیعی از چندین طرح عمرانی ، اقتصادی و کشاورزی بازدید بعمل آمد.

ایشان در ابتدا از پروژه اصلاح و لایروبی قنوات و پروژه سنگ و سیمان در بیاض و در ادامه از کارگاه رشته بری خانم صابری ، کشت الگویی گیاه کینوا بازدید نمودند.

در ادامه با حضور فرماندار ، رییس اورژانس رفسنجان رییس شبکه بهداشت انار و تنی چند از مسئولین ، موضوع ساخت و راه اندازی پایگاه اورژانس جاده ای بیاض مورد بررسی قرار گرفت.