جلسه ستاد مقابله با کرونا در شهرستان انار 99/05/20

✔️زهرودی فرماندار انار؛


🔸باتوجه به گفته‌های رئیس جمهور به احتمال زیاد وقوی حتی با ساخت واکسن این ویروس قریب به یکسال با این ویروس دست وپنجه نرم میکنیم.

🔸درکشور ایران این ویروس هر نه دقیقه یک قربانی دارد.

🔸 از مردم عزیز شهرستان خواهش میکنیم باهمت ومراقبت رعایت کنند وبیخیال این ویروس نشوند.

🔸اگر مردم رعایت نکنند و جدی نگیرند باز محدودیت ها برمیگردد.

🔸مردم تجمعات و دورهمی ها یا مهمانی ها وبرنامه ها را از طریق ۱۱۰ گزارش دهند تا گشت ویژه برخورد کند.

🔸امروز جلسه‌ای با هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد شد تا پروتکل‌های بهداشتی خاص ایام محرم ارائه شود.

🔸ماسک موردنیاز باید تولید شود که در سطح استان روزانه چهارصدهزار نیاز است.

🔸دستگاه مورد نیاز درحال نصب است که روزانه هفتادهزار ماسک را تولید میکند و مابقی توسط افراد صورت میگیرد که در یکی دو هفته آینده در سطح شهرستان پخش خواهد شد.

🔸برگزاری مراسمات محرم وصفر را  گروه نظارت سازمان تبلیغات اسلامی باید نظارت داشته باشند و از امام جمعه محترم همانند گذشته درخواست همکاری داریم.

🔸 اگر هیئتی پروتکل‌های بهداشتی خاص ایام محرم رعایت نکرد مجوز آن هیئت لغو خواهد شد.

🔸 ستاد مراسم محرم وصفر با همکاری امام جمعه محترم شهرستان صورت خواهد گرفت.

🔸 عزاداری‌ها حتما باید در مکان‌های باز صورت گیرد، اگر هیئتی مکان باز نداشت مراسماتش را در محوطه‌های مدارس و ورزشگاه‌ها برگزار کند.

🔸 مسئول اجرایی دستورالعمل‌های مراسمات محرم وصفر  سازمان تبلیغاتی اسلامی می‌باشد.

🔸 مراسم‌های خاص دربرخی استانها، نخل گردانی دریزد،شیرخوارگان و.... تمامی این مراسمات خاص ممنوع است.

🔸 نذورات صرفا مواد خشک و خام طبق دستورات بهداشتی توزیع شود.

🔸 در مراسمات زنجیرزنی هرشخص از زنجیر شخصی خود استفاده کند و بدون جابه جایی این مراسم صورت گیرد فاصله هر شخص از یکدیگر دومتر باشد.

🔸هیئت ‌هایی که مجوز فعالیت داشته‌ باشند حق برگزاری مراسمات محرم وصفر را دارند.