حجت الاسلام منتظری امام جمعه؛
۱۷ مرداد روز خبرنگار بر همه خبرنگاران تبریک میگویم. خبرنگار در امر اطلاع رسانی رسالت سنگینی بر عهده دارد.خبرنگار در کنار حفظ اخلاق رسانه ای بایستی کرامات انسانی را در نظر بگیرد.

ولایت امیرالمومنین ریشه قرآنی دارد.تشریح واقعه غدیر و پذیرش آن کاملا منطقی است.

زهرودی فرماندار؛
نظم اداری ، تکریم ارباب رجوع سرلوحه کاری مدیران باشد.

رعایت مسئولین در خصوص موارد پروتکل های بهداشتی مربوط به کرونا و نظارت دستگاه های نظارتی باعث جدیت شهروندان در رعایت موارد مربوط به کرونا خواهد شد.

کلیه مدیران در جهت جذب اعتبارات سال ۹۸ پیگیری نمایند.

خبرنگاران در جهت افزایش سرمایه اجتماعی و ارائه عملکرد دستگاهها نقش مهمی عهده دار میباشند .

مدیران عملکرد خود را از طریق رسانه ها به اطلاع عموم برسانند.

۶ واحد تولیدی در شهرستان در حال راه اندازی میباشد. با راه اندازی این شش واحد ۲۰۰ نفر مشغول به کار خواهند شد.

مسئولین در طرح کمک های مومنانه پیش قدم خواهند بود. کمک های ایشان به اطلاع عموم خواهد رسید.