فرماندار شهرستان انار از افزایش آمار خودکشی ها در این شهرستان ابراز نگرانی کرد.

علی زهرودی در جلسه کارگروه سلامت روان شهرستان، با ابراز نگرانی از افزایش خودکشی ها در این شهرستان طی ۵ ماه ابتدای سال ۹۹ گفت: متاسفانه سنین بین 15 تا 34 سال بیشتر در معرض این آسیب اجتماعی قرار دارند .

فرماندار شهرستان انار از خانواده‌ها تاب آوری و مهارت آموزی والدین در برخورد با آسیب های اجتماعی را خواستار شد.

در این جلسه مقرر گردید کارگروه تخصصی کمیته سلامت روان با حضور روانشناسان و روانپزشکان برگزار شود.

شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۴۸۰ شماره هایی میباشند که شهروندان با روانشناس میتوانند بصورت رایگان ارتباط برقرار کنند.

نظر به اینکه حضور روانشناس در کلینیک شهید باهنر برای عموم رایگان است رایزنی صورت گیرد تا برای روستاها هم مشاور روانشناس به کار گرفته شود.