زهرودی فرماندار انار در جلسه شورای  پدافند غیر عامل شهرستان بر ایجاد فرهنگ و باور عمومی در مورد ضرورت بکارگیری اصول پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود :
ایجاد فرهنگ و باور عمومی در مورد ضرورت بکارگیری اصول پدافند غیرعامل در مورد طرحهای حساس و حیاتی کشور به ویژه در میان مدیران سطوح مختلف و همچنین در میان مردم جامعه، تهیه و اجرای طرح‌های پدافند در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی از جمله سیاست های اصلی مورد تاکید در پدافند غیرعامل است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: خوشبختانه در سالهای اخیر با یک رویکرد علمی به موضوع پدافند غیرعامل پرداخته شده است و شاهد هستیم که اقشار مختلف با این اصطلاح بیگانه نیستند و مسئولان نیز به صورت جدی‌تری این موضوع را دنبال می‌کنند .

وی افزود: در موضوع زیرساخت‌ها به حداقل رساندن خسارت در مواقع بحرانی نگاه مثبتی قلمداد می‌شود، حتی در واحدهای صنعتی نیز این موضوع می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد .