گردهمای اتحادیه های صنفی شهرستان عصر امروز یکشنبه 99/5/5 با حضور فرماندار در فرمانداری برگزار گردید.
زهرودی فرماندار در این جلسه با اشاره به وضعیت شهرستان طی سال های اخیر در زمینه برداشت پسته و خشکسالی ، افزود : اتحادیه های صنفی میتوانند در حوزه فعالیتی خود ، با سرمایه گذاری و اشتغال زایی در زمینه ایجاد سرمایه و اشتغال ، کمک شایانی به اتحادیه و شهرستان نمایند.
کمک به تامین مایحتاج مردم ، آشنایی صنوف در زمینه شرح وظایف و قوانین اتحادیه های صنفی ، همکاری با اتاق اصناف و اداره صمت در بازرسی از واحد های صنفی به جهت کنترل قیمت و رعایت پروتکل های بهداشتی ، همکاری با نیروی انتظامی در جهت تامین امنیت واحدهای صنفی از دیگر تاکیدات فرماندار در این جلسه بود
عبدالرضایی نایب رییس اتاق اصناف نیز در این جلسه عنوان کرد :
شهرستان انار دارای 13 اتحادیه صنفی  میباشد. وی از راه اندازی گشت تخصصی کرونا با همکاری اتحادیه ها از سطح واحد های صنفی بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی خبر داد.