صبح امروز پنجشنبه 2 مرداد علی زهرودی فرماندار انار به اتفاق برهانی بخشدار مرکزی از کارخانه تولید گونی آقای شکاریان بازدید نمود.
در این بازدید مشکلات این کارخانه اعم از کمبود فضا جهت توسعه خط تولید پلی پروبلین و احداث انبار و مشکلات تامین مواد اولیه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
لازم بذکر است این کارخانه با 18 دستگاه ، در 3 شیفت ، با تولید روزانه  30 هزار متر گونی ، برای 32 نفر اشغال ایجاد نموده است .