- وضعیت کرونا در استان کرمان قرمز است.
- موارد بهداشتی و رعایت پروتکل ها را بایستی دائما به شهروندان هشدار داد.
- فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک میتواند در پیشگیری بسیار موثر باشد.
- از فردا گشت ویژه کرونا رسماً تشکیل و آغاز به کار میکند.
- شهروندان با تماس با 110 می‌توانند گزارش تجمعات را به گشت کرونا اعلام نمایند.
- ادارات و بانکها مرتب از طریق چک لیست کنترل میشوند.
- کلیه کسبه موظف به استفاده از ماسک می‌باشند.
- اعلام مراسمات بویژه مراسم ختم ممنوع می‌باشد.
- با کمک بسیج جهت شناسایی کارگران محلی اقدام خواهد شد. در صورت تامین نیروی کارگری فصل برداشت پسته از کارگران بومی ، از ورود کارگران غیر بومی جلوگیری خواهد شد.

دکتر برجی
- در شهرستان انار تا این لحظه 90نفر شناسایی گردیده است.
- از این تعداد 52 مورد خانم و 38 مورد آقا می‌باشند.
- 75نفر از مبتلایان زیر 60 سال می‌باشند.
- استفاده از هر ماسکی جهت جلوگیری کمک میکند.
- استان کرمان تخت خالی آی سی یو ندارد. در صورت روند افزایشی مبتلایان ،تعداد تلفات بالا می رود.

سرهنگ خلیلی نژاد :
- سکونت دادن به اتباع بیگانه و خانواده ایشان در شهرستان خلاف بوده و با متخلفین این امر برخورد میگردد.

همچنین در این جلسه مقرر شد:
- تالارها فقط حق پذیرایی دارند. اجرای موسیقی و کنسرت بایستی لغو گردد. ساعت پذیرایی باید محدود گردد.
- مساجد و تکیه ها و حسینیه ها حق برگزاری مراسمات ختم را ندارند.
- تنها آرامستان ها با محدودیت جمعیتی می‌توانند مراسم ختم برگزار نمایند. و هیچ مداحی حق مداحی ندارد.
- اداره صمت پیگیر تامین پارچه جهت تولید ماسک باشد.