جلسه کارگروه امور زیربنایی شهرستان انار با دستور کار بررسی مسائل و مشکلات جاده انار - امینشهر به ریاست زهرودی فرماندار برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد راهداری و حمل و نقل جاده ای  ضمن شناسایی معارض و رفع آن ، با نصب تابلو و خط کشی نسبت به ایمن سازی مسیر اقدام نماید.

لازم بذکر از در سال 99 ، مبلغ 800 میلیون تومان برای اتمام این طرح اختصاص یافته است.