جلسه شورای سلامت شهرستان انار با دستور کار راه اندازی مرکز کاردرمانی در انار ، به ریاست زهرودی فرماندار و با حضور معاون فرماندار ، رییس شورای شهر انار ، رییس اداره بهزیستی ، معاون شهردار و  نمایندگان شبکه بهداشت و درمان شهرستان انار برگزار گردید. در این جلسه مقرر گردید با پیگیری دستگاه‌های مربوطه و همکاری ویژه شورای شهر و شهرداری انار ، حداکثر تا یک ماه آینده ، کلیه ملزومات مورد نیاز این مرکز فراهم و مرکز کاردرمانی مشغول به فعالیت نماید.