_ کلیه ارباب رجوع ها در مراجعه به  بانکها و ادارات حتما از  ماسک استفاده نمایند.

_کلیه کارمندان ضمن رعایت فاصله اجتماعی از ماسک استفاده نمایند.

_ نظارت بر واحد‌های صنفی همچون گذشته بمنظور رعایت پروتکل های بهداشتی بایستی ادامه داشته باشد.

_ ضریح مطهر امامزاده محمد صالح کمافی السابق بسته بوده و تنها صحن های امامزاده باز می‌باشد.

_ در خصوص فعالیت هیات های مذهبی ، فعلا پروتکل و برنامه خاصی اعلام نگردیده است و هیات ها بایستی منتظر تصمیم ستاد ملی و استانی باشند.

_مبنای مناطق قرمز از این پس شهرستان‌ها و نه کل یک استان خواهد بود.

_ماسک باید به وفور و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد