صبح روز سه شنبه ۲۷ خرداد ، علی زهرودی فرماندار انار به اتفاق علیزاده معاون و مهران مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ، از طرح 6300 قطعه ای پرورش بوقلمون آقای ذوالفقاری در رسول آباد بازدید نمودند.