در جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان انار صبح امروز ۲۴ خرداد مطرح شد:

_ از ابتدا تاکنون ویروس کرونا تمامی اقشار جامعه را درگیر نموده است.

_ بر رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه بهداشت فردی و استفاده از ماسک تاکید میگردد.

_ دیروز یک مورد مثبت در شهرستان شناسایی گردیده است.

_ نظارت بیش از پیش بر روی واحد‌های صنفی صورت خواهد گرفت.

_ موارد بهداشتی مربوط به مساجد و اماکن مذهبی توسط ادارات اوقاف و تبلیغات اسلامی بعمل می آید.

_ ادارات و مراکز خدماتی توسط تیمی متشکل از فرمانداری و بهداشت کنترل می‌شوند.

_ کلیه ادارات و واحد‌های خدماتی و صنوف موظف به استفاده از ماسک می‌باشند.

_ بازگشایی کتابخانه ها با رعایت پروتکل های مربوطه بلامانع است.

_ تالارها با رعایت پروتکل های بهداشتی و استفاده از ماسک برای تمامی مهمانان و با رعایت تکمیل ظرفیت حداکثر تا ۵۰ درصد مهمان می‌توانند فعالیت نمایند. ساعت فعالیت آنها از ۲۰ تا ۲۲:۳۰ خواهد بود.

_ گیم نت ها با رعایت شرایط بهداشتی اجازه بازگشایی دارند.

_ سه عامل ؛ مدت زمان مجاورت ، فضای محصور و تعداد افراد در یک مکان ، بر انتقال ویروس تاثیر دارند.

_ از ابتدا تاکنون ۲۹۳ مورد تست در شهرستان انار گرفته شده است ، ۶۰ مورد مثبت تشخیص داده شده ( ۵۸ نفر اناری و ۲ نفر غیر بومی) ، ۷ نفر بستری و ۱ نفر فوتی مربوط به شهرستان ثبت گردیده است.