طی جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان با حضور ائمه جماعات و هیات امنای مساجد شهرستان ، صبح امروز ۲۳ اردیبهشت در فرمانداری انار ، شرایط برگزاری مراسم شبهای احیاء در مساجد به شرح ذیل مطرح گردید:

۱-ساعت برگزاری مراسم ۱ بامداد الی ۳ بامداد (۲ساعت) خواهد بود.

۲-استفاده از زیر انداز ، ماسک، دستکش، مهر، سجاده ، قرآن و مفاتیح شخصی الزامیست.

۳-حضور افراد سالمند و کسانی که بیماریهای زمینه ای (قلبی، ریوی، دیابت، فشارخون و....) و کودکان ممنوع می باشد.

۴- توزیع نذورات و مواد غذایی ممنوع است.

۵- در منزل وضو گرفته شود چون سرویسهای بهداشتی مساجد بسته می باشد.

۶- مراسم باید در حیاط مساجد برگزار شود.

۷-برگزاری مراسم درخیابان های اطراف مساجد و حسینیه ها اکیدا ممنوع است.

۸-فاصله فیزیکی افراد بطور کامل(حداقل ۱ متر) رعایت شود.

۹_  در هر روستا در یک محل و با رعایت شرایط فوق برگزار شود.

۱۰-مساجدی که شرایط برگزاری مراسم را دارند پس از بررسی شرایط توسط شبکه بهداشت اعلام میشوند.
 

🌲ضمنا : هیئت امنا مساجد و پایگاههای بسیج هر مسجد مسوول نظارت بر اجرای این دستورالعمل بهداشتی خواهند بود.

🌲در صورت مشاهده هر گونه تخلف و عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی از سوی مساجد مذکور، مجوز برگزاری مراسم احیاء برای شبهای آتی ازسوی ستاد لغو خواهد شد.