طی جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان با دستور کار برگزاری راهپیمایی روز قدس ،صبح امروز ۲۳ اردیبهشت در فرمانداری انار ، شرایط برگزاری به شرح ذیل مطرح گردید:

_ نظر به اهمیت روز قدس در سطح جهان و بویژه کشورمان ایران ، راهپیمایی روز قدس راس ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۲ خرداد مصادف با ۲۸ رمضان با رعایت فاصله گذاری اجتماعی متفاوت تر از سالهای گذشته و بصورت موتوری و ماشینی برگزار میگردد.
_ مسیر راهپیمایی از میدان بسیج آغاز و از مسیر خیابان امام (ره) ، خیابان شریعتی ، میدان امامزاده ، خیابان شهید بهشتی ، میدان امام (ره) و در پایان میدان بسیج خواهد بود.