مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۴۰۰/۰۱/۲۶

نظر به عدم توجه برخی مشاغل و واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی ، طرح نظارت بر اصناف و مشاغل شهرستان بصورت ویژه اجرا میگردید

با توجه به مصوبات جلسه اضطراری قرارگاه عملیاتی ستاد استانی  مقابله با کرونا ، صبح امروز جلسه اضطراری طرح نظارت بر اصناف و مشاغل شهرستان انار در محل دفتر معاونت برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار گردید و نظر به عدم توجه برخی مشاغل و واحدهای صنفی و همچنین برخی مراجعین این مشاغل به پروتکل های بهداشتی مقرر شد طرح نظارت بر اصناف و مشاغل شهرستان بصورت ویژه اجرا گردیده و با متخلفان برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲