مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۴۰۱/۰۳/۲۶

با حضور فرماندار و با دعوت از مدیر کل بیمه سلامت استان صورت پذیرفت:

با حضور محسن صالحی سرپرست فرمانداری انار ، دکتر عبدالهی رئیس شبکه بهداشت شهرستان و با دعوت از دکتر جعفری مدیر کل بیمه سلامت ، از مرکز اورژانس شهرستان ، بیمارستان و ساختمان های در دست ساخت این مجموعه ، کلینیک و مرکز دیابت شهرستان بازدید بعمل آمد.
و طی صورتجلسه ای مکتوب شد ؛
در راه اندازی بخش شنوایی سنجی و فیزیوتراپی همکاری بین بخشی صورت خوهد گرفت.
وضعیت بیمه بیماران در لحظه بستری و بیماران سرپایی چک گردیده و در صورت استحقاق بودن و عدم تحت پوشش بیمه بودن، در لحظه تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
جهت درمان ناباروری زوجهای نابارور هم پوشش بیمه ای رایگان و هم پوشش هزینه های درمانی توسط بیمه سلامت تقبل خواهد شد.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲