مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۴۰۰/۰۳/۲۰

در جلسه قرارگاه عملیاتی طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح شد:

در جلسه قرارگاه عملیاتی طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مطرح شد:
تیم های ویژه بمنظور کنترل رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان تبلیغات انتخابات و برگزاری انتخابات تشکیل میگردد.
از تاریخ 12 تا 18 خرداد مجموع 84 نمونه گیری صورت گرفته است که 20 مورد مثبت شناسایی گردیده و 1 مورد بستری صورت گرفته است.
تا این لحظه 1573 دوز واکسن کرونا در شهرستان تزریق شده است.
254 مورد بازرسی در سطح شهرستان در بازه زمانی مذکور صورت گرفته است و 89 مورد تذکر شفاهی و 1 مورد کتبی صورت گرفته است.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲