مکان فعلی :

           

اخبار برگزیده :
۱۴۰۰/۰۱/۱۹

علی زهرودی فرماندار انار در جلسه کارگروه کشاورزی با اشاره به خسارت های وارده به محصول پسته گفت:

علی زهرودی فرماندار انار در جلسه کارگروه کشاورزی با اشاره به خسارت های وارده به محصول پسته بویژه سرمازدگی اخیر و در معرض خطر بودن دائمی این محصول طی سالهای متوالی ، بر حرکت کشاورزان و خصوصا سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی ، دامداری ، احداث گلخانه های هیدروپونیک و ... تاکید کرد.

مهندس مهران گفت در سال محصولی 1399 و1400 انواع حوادث غیر مترقبه طبیعی از جمله گرما زدگی ، سرما زدگی و طوفان شدید روبرو بودیم که تا به حال باعث خسارات های شدیدی به باغات پسته شهرستان انار شده است .
وی گفت از اول فصل زمان برداشت محصول پسته سرما زدگی ، نوسانات دمایی شدید ، گرما زدگی درزمان تلقیح گل پسته وطوفان های شدید در زمان گل وهمچنین سرما زدگی تشعشعی شدیدی که اخیرا (16 فرودین 1400)در باغات پسته داشته ایم محصول پسته امسال شهرستان انار با خسارت های خیلی شدیدی روبرو کرده است .
مهندس مهران در رابطه با خسارات وارده به باغات پسته در سال محصولی 1399 - 1400 گفت : 75 درصد محصول شهرستان دچار خسارت گردیده است که از نظر ریالی 24 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
وی افزود در باغاتی که خسارت سرمازدگی شدید اتفاق افتاده است ، متاسفانه دو سال فاقد محصول را پیش روی خواهند داشت.

در این جلسه مقرر گردید پیگیری لازم توسط ادارات متولی در زمینه تامین آب برای مجتمع در حال احداث امینشهر ، کارخانه خوراک دام ، و دامداری در حال احداث احمد آباد بعمل آید.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲