مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۸/۰۹/۱۰

طی جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار مطرح شد

طی جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار مطرح شد:
- با توجه به نصب کنتورهای هوشمند و احتمال اتمام شارژ در تابستان ، کلیه کشاورزان بایستی در نحوه برداشت آب مدیریت نمایند.
- بنا به مطالطبات مردمی و پذیرش شورای حفاظت از منابع آب شهرستان ؛ مقرر گردید کلیه چاه موتورهای کشاورزی شهرستان از روز پنج شنبه 98/9/14 روشن شده و آغاز به فعالیت آبیاری نمایند.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲