مکان فعلی :

اخبار برگزیده :
۱۳۹۸/۰۸/۱۴

طی جلسه تنظیم بازار شهرستان انار مقرر گردید

طی جلسه تنظیم بازار شهرستان انار به ریاست زهرودی فرماندار و با حضور رعیتی دادستان ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص وضعیت حقوق کارگری و عملکرد شرکت های ضبط پسته در ایام برداشت پسته ، وضعیت واحد‌های صنفی و نانوایی‌ها ، مقرر گردید اتاق اصناف بازرسی های منظم از نانوایی ها و واحد‌های صنفی بعمل آورد.

همچنین در این جلسه با توجه به شکایات متعدد از پرداخت حقوق پایین کارگری با توجه به تعیین حداقل دستمزد ۷۵ هزار تومان روزانه با ازای ۸ ساعت کار و ۱۰ هزار تومان اضافه کار به ازای هر ساعت ، مقرر گردید در صورت وجود هر گونه نارضایتی و شکایت از کارفرما ، افراد می‌توانند با مراجعه به اداره کار شکایت خود را جهت بررسی و احقاق حق تسلیم نمایند.

همچنین در خصوص تعیین مبلغ ۶۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم پسته و ۷۵۰ تومان بمنظور جمع آوری و گونی کردن ، توسط شرکت های ضبط پسته ، مقرر شد در صورت وجود هرگونه شکایت و نارضایتی بموجت دریافت هزینه ای بیشتر ، شاکیان می‌توانند با مراجعه به واحد بازرسی اتاق اصناف انار ، در این خصوص پیگیری قانونی نمایند تا حقی از ایشان ضایع نگردد.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲