۱۴۰۱/۰۵/۰۹

در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان انار صالحی فرماندار گفت:

در جلسه کارگروه اشتغال شهرستان انار صالحی فرماندار با اشاره به آمار ۱۱۰۰ نفری تعهد اشتغال ادارات شهرستان در سال ۱۴۰۱ ، بر تسریع در اجرای تعهد اشتغال ادارات شهرستان تاکید کرد.
لازم به ذکر است تا این لحظه ۴۱۶ نفر اشتغال توسط ادارات مربوط با سال ۱۴۰۱ در سامانه رصد به ثبت رسیده است.


منبع : فرمانداری انار


مطالب مرتبط با این موضوع :